Finnish Design Pop Up ja Fair Made Finland

Tä­män vuo­den Vaa­te­val­lan­ku­mous-kam­panja jä­re­jes­te­tään 18.-24.4. MUUTE on mu­kana kah­dessa ta­pah­tu­massa. 18.4. avau­tuu Hel­sin­gin So­kok­sella Weeco­sin, Vaa­te­val­lan­ku­mouk­sen ja Sokos-tavaratalon jär­jes­tä­mässä FINNISH DESIGN POP UP. Pop-up jat­kuu hei­nä­kuun lop­puun saakka ja mu­kana siinä on kah­dek­san suo­ma­laista vas­tuul­li­sesti toi­mi­vaa merk­kiä. Li­säksi voit bon­gata MUU­TEn Fair Made Fin­land -ta­pah­tu­massa lau­an­taina 23.4. Teu­ras­ta­mon Kel­lo­hal­lissa.
#WHOMADEMYCLOTHES
71896566-3970-4594-a013-b69f303076a0