miniAILI eli MAILI

mailijono3
Ylei­sön pyyn­nöstä syn­tyi tälle ke­sälle vielä pik­kui­nen ja simp­peli ke­sä­laukku. mi­niAILI eli MAILI rul­la­taan tut­tuun ta­paan kiinni ja sii­hen mah­tu­vat avai­met, pu­he­lin, lom­pakko ja var­muu­den vuoksi au­rin­ko­la­sit. MAI­LIn mu­kana tu­lee nah­ka­remmi sekä musta va­hattu puu­vil­la­nyöri, joita voi mie­len ja sään mu­kaan vaih­della.
MUUTE_MAILI_9