MUUTE on äitiyslomalla

Olen jää­mässä äi­tiys­lo­malle hel­mi­kuun lo­pussa ja MUUTE jää luo­valle tauolle. Tar­koi­tus on pa­lata taas pikku hil­jaa töi­hin sit­ten kun se tun­tuu hy­vältä. Il­moit­te­len tääl­lä­kin kun sen aika on. Va­loi­saa ke­vättä kai­kille!

unnamed