MUUTEn uusi koti

dsc_0874

on nyt Suo­men­lin­nan Susi­saa­rella Bas­tioni Hår­le­ma­nin käsityöläis- ja tai­tei­li­jayh­tei­sössä. Sielu le­pää mo­nella ta­paa. Enää ei tar­vitse läh­teä joka päivä lau­talla man­te­reelle ja kau­pun­gin hu­li­naan, vaan voi poi­keta en­nen töitä vaikka kas­vi­maalla. Työ­huone lä­hellä ko­tia hel­pot­taa to­della pal­jon pikkulapsi-freelancer-perheen ai­ka­tau­lu­pa­la­pe­liä. Ja työ­ti­lat van­hassa muu­rissa ovat tun­nel­mal­taan ai­nut­laa­tui­set. Pak­susei­näi­nen hol­vattu tila toimi Ruot­sin val­lan ai­kana mie­his­tö­suo­jana ja myö­hem­min Ve­nä­jän val­lan ai­kana he­vos­tal­lina. En­sim­mäi­senä il­tana jä­nis is­tahti ik­ku­nani eteen ja seu­rasi työs­ken­te­lyäni to­vin.

dsc_0891