Suomenlinnan kesäkauppa on avattu

Suo­men­lin­nan ke­sä­kauppa on taas auki aina syys­kuun lop­puun asti. Löy­dät myy­mä­lästä kat­ta­van va­li­koi­man MUU­TEn rep­puja ja lauk­kuja sekä kau­niita ja laa­duk­kaita tuot­teita muilta pai­kal­li­silta te­ki­jöiltä. Kauppa on auki joka päivä klo 11-17.30. Ter­ve­tu­loa!

unnamed

unnamed (1)