Tontuille tiedoksi

1.12. men­nessä teh­dyt ko­ti­maan ti­lauk­set eh­ti­vät pe­rille en­nen jou­lua.

IMG_0193