Uudet AILI-laukut nyt kaupassa

2a
AILI on siro kä­si­laukku, jos­sa tois­tuu re­puista tut­tu rul­la­kiin­ni­tys. Se on val­mis­tet­tu kier­rä­tys­teks­tii­leis­tä Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Lau­kun voi rul­la­ta kiin­ni ja sul­kea näp­pä­räl­lä mag­neet­ti­na­pil­la tai an­taa ren­nos­ti tait­tua kiin­ni. Kä­si­lau­kus­sa on siro nah­ka­rem­mi, jol­la lauk­kua voi kan­taa olal­la. Rem­miä voi­daan sää­tää so­pi­van pi­tui­sek­si tai ir­rot­taa ko­ko­naan, jol­loin AILI muun­tau­tuu tyy­lik­kääk­si kir­je­kuo­ri­lau­kuk­si

Löy­dät uu­det AI­LIt työ­huo­ne­kau­pas­ta Kal­lios­ta sekä net­ti­kau­pas­ta ja jäl­leen­myy­jil­tä.
24