Uudet AILI-laukut nyt kaupassa

2a
AILI on siro kä­si­laukku, jossa tois­tuu re­puista tuttu rul­la­kiin­ni­tys. Se on val­mis­tettu kier­rä­tys­teks­tii­leistä Hel­sin­gin Kal­liossa. Lau­kun voi rul­lata kiinni ja sul­kea näp­pä­rällä mag­neet­ti­na­pilla tai an­taa ren­nosti tait­tua kiinni. Kä­si­lau­kussa on siro nah­ka­remmi, jolla lauk­kua voi kan­taa olalla. Rem­miä voi­daan sää­tää so­pi­van pi­tui­seksi tai ir­rot­taa ko­ko­naan, jol­loin AILI muun­tau­tuu tyy­lik­kääksi kir­je­kuo­ri­lau­kuksi

Löy­dät uu­det AI­LIt työ­huo­ne­kau­pasta Kal­liosta sekä net­ti­kau­pasta ja jäl­leen­myy­jiltä.
24

Tulossa pian: AILI-laukku

aili_ulkona

MUU­TEn tuo­te­va­li­koi­maan on tu­lossa piak­koin uusi tu­lo­kas, AILI-laukku.

AILI on siro kä­si­laukku, jossa tois­tuu re­puista tuttu rul­la­kiin­ni­tys, ja joka muun­tuu tar­peen tul­leen myös kir­je­kuo­ri­lau­kuksi.

En­sim­mäi­set AI­LIt roik­ku­vat jo työ­huo­ne­kau­passa Kol­man­nella lin­jalla, ja pian niitä saa myös net­ti­pu­tii­kista.

aileja_naulassa

mini-AHDIT alennuksessa tammikuun ajan!

mini-AHTI so­pii mai­niosti lap­selle en­si­re­puksi esim. päi­vä­ko­tiin tai ker­hoon, mutta se on oi­val­li­nen mat­ka­kump­pani myös isom­malle lap­selle tai ai­kui­selle.

Tam­mi­kuun ajan kaikki mini-AHDIT −15 % täältä:

Weecos

mini-ahti_punainen