Jään ju­han­nuk­sen jäl­keen ke­sä­lo­mal­le. 10.6.-10.7. vä­li­se­nä ai­ka­na ti­laus­ten toi­mi­tusai­ka on nor­maa­lia pi­dem­pi.

Nau­ti­taan ke­säs­tä!

Tervetuloa Suomenlinnan Kesäkauppaan!

Ke­sä­kaup­pam­me on jäl­leen auki. Ke­sä­kaup­pa B34 on vie­hät­tä­vä tai­de­kä­si­työ­kaup­pa Suo­men­lin­nan Susi­saa­rel­la, lä­hel­lä Lin­nan­pi­haa ja Eh­rens­vär­din hau­taa. Kaup­pa si­jait­see hir­sis­tä ra­ken­ne­tus­sa van­has­sa vil­ja­va­ras­tos­sa. Liik­kees­tä löy­dät Suo­men­lin­nas­sa kä­si­työ­nä val­mis­tet­tua kor­kea­laa­tuis­ta tai­det­ta ja de­sig­nia se­kät upean va­li­koi­man myös muu­al­la Suo­mes­sa – lä­hin­nä Hel­sin­gis­sä ja Fis­kar­sis­sa – val­mis­tet­tua tai­de­kä­si­työ­tä. Olem­me auki ti–su klo 11–17.30. Ter­ve­tu­loa!

Hyvää joulua!

Kii­tos ku­lu­nees­ta vuo­des­ta! Nyt on aika rau­hoit­tua jou­lun viet­toon. Uu­det ti­lauk­set val­mis­tu­vat tam­mi­kuus­sa 2020. <3

MUUTEN laukut löytyvät nyt myös Nudgesta

Nud­ge on ren­to ja eet­tien li­fes­ty­le myy­mä­lä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, jon­ka va­li­koi­mas­ta löy­ty­vät nyt myös MUU­TEn tuot­teet. Myy­mä­lä si­jait­see osoit­tees­sa Yr­jön­ka­tu 30, 00100 Hel­sin­ki.

MUUTEn laukkuja taas Kalliossa

Hel­sin­gin Kal­lios­sa osoit­tees­sa Hel­sin­gin­ka­tu 17 si­jait­see iloi­nen pie­ni kaup­pa ja gal­le­ria Rõõm. Koko pu­tiik­ki ja sen va­li­koi­ma on kau­nis kuin kark­ki. MUU­TEn mal­lis­tos­ta Rõõ­mis­tä löy­tyy AHTI, mi­niAH­TI ja ONERVA.

Room_ulko_crop