Hyvää joulua!

Kii­tos ku­lu­nees­ta vuo­des­ta! Nyt on aika rau­hoit­tua jou­lun viet­toon. Uu­det ti­lauk­set val­mis­tu­vat tam­mi­kuus­sa 2020. <3

MUUTEN laukut löytyvät nyt myös Nudgesta

Nud­ge on ren­to ja eet­tien li­fes­ty­le myy­mä­lä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, jon­ka va­li­koi­mas­ta löy­ty­vät nyt myös MUU­TEn tuot­teet. Myy­mä­lä si­jait­see osoit­tees­sa Yr­jön­ka­tu 30, 00100 Hel­sin­ki.

MUUTEn laukkuja taas Kalliossa

Hel­sin­gin Kal­lios­sa osoit­tees­sa Hel­sin­gin­ka­tu 17 si­jait­see iloi­nen pie­ni kaup­pa ja gal­le­ria Rõõm. Koko pu­tiik­ki ja sen va­li­koi­ma on kau­nis kuin kark­ki. MUU­TEn mal­lis­tos­ta Rõõ­mis­tä löy­tyy AHTI, mi­niAH­TI ja ONERVA.

Room_ulko_crop

 

MUUTE lomailee heinäkuussa

MUUTE lo­mai­lee hei­nä­kuus­sa. 16.6. asti saa­pu­vat ti­lauk­set eh­ti­vät vie­lä val­mis­tua hei­nä­kuun al­ku­puo­lel­la.

704A7859

Suomenlinnan kesäkauppa on avattu

Suo­men­lin­nan ke­sä­kaup­pa on taas auki aina syys­kuun lop­puun asti. Löy­dät myy­mä­läs­tä kat­ta­van va­li­koi­man MUU­TEn rep­pu­ja ja lauk­ku­ja sekä kau­nii­ta ja laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta muil­ta pai­kal­li­sil­ta te­ki­jöil­tä. Kaup­pa on auki joka päi­vä klo 11-17.30. Ter­ve­tu­loa!

unnamed

unnamed (1)